Thông tin liên hệ

Kyoto Sushi & Seafood Teppanyaki

Lô 9-10 Võ Nguyên Giáp, Biển Mỹ Khê, Đà Nẵng

sales@kyotosushi.vn

02363 552 685

https://kyotosushi.vn

Gửi liên hệ

Chi nhánh